KONU 08.SINIF

 8. SINIF MATEMATİK KONU ANLATIM VİDEOLARI


8.1.  Sayılar ve İşlemler
8.1.1. Çarpanlar ve Katlar
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulma; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazma
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplama
8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirleme
8.1.2. Üslü İfadeler
8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplama, üslü ifade şeklinde yazma
8.1.2.2. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleme
8.1.2.3. Üslü ifadelerle ilgili temel kurallar
8.1.2.4. Sayıları 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade etme
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimi
8.1.3. Kareköklü İfadeler
8.1.3.1. Tam kare doğal sayılar
8.1.3.2. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişki
8.1.3.3. Tam kare olmayan sayıların karekök değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirleme
8.1.3.4. Gerçek sayıları tanıma, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirme
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapma
8.1.3.6. Kareköklü bir sayıyı a√b şeklinde yazma ve a√b şeklindeki ifadede kat sayıyı kök içine alma
8.1.3.7. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlar
8.1.3.8. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapma
8.1.3.9. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirleme
8.2. Cebir
8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlma ve farklı biçimlerde yazma
8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımı
8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle gösterme
8.2.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma
8.2.2. Doğrusal Denklemler
8.2.2.1. Tablo, grafik, denklem oluşturma ve yorumlama
8.2.2.2. Doğrunun eğimi
8.2.2.3. Doğrusal denklemlerde bir değişkeni diğeri cinsinden ifade etme
8.2.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözme
8.2.3. Denklem Sistemleri
8.2.3.1. İki bilinmeyenli doğrusal denklem sistemlerini çözme
8.2.3.2. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri ile bu denklemlere karşılık gelen doğruların grafikleri arasında ilişki kurma
8.2.4. Eşitsizlikler
8.2.4.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler
8.2.4.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterme
8.2.4.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözme
8.3. Geometri ve Ölçme
8.3.1. Üçgenler
8.3.1.1. Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa etme
8.3.1.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu arasındaki ilişki
8.3.1.3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini arasındaki ilişki
8.3.1.4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizme
8.3.1.5. Pisagor bağıntısı
8.3.2. Dönüşüm Geometrisi
8.3.2.1. Nokta, doğru parçası ve diğer düzlemsel şekillerin dönme altındaki görüntülerini oluşturma
8.3.2.2. Döndürülen şekil ile görüntüsü arasındaki ilişki
8.3.2.3. Koordinat sisteminde öteleme, yansıma ve orijin etrafında dönme
8.3.2.4. Şekillerin öteleme, yansıma veya dönme sonucunda ortaya çıkan görüntülerini oluşturma
8.3.3. Eşlik ve Benzerlik
8.3.3.1. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişki
8.3.3.2. Benzerlik oranı
8.3.4. Geometrik Cisimler
8.3.4.1. Dik prizmaların temel özellikleri ve açınımı
8.3.4.2. Dik dairesel silindirin temel özellikleri ve açınımı
8.3.4.3. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısı
8.3.4.4. Dik dairesel silindirin hacim bağıntısı
8.3.4.5. Dik piramidin temel özellikleri ve açınımı
8.3.4.6. Dik koninin temel özellikleri ve açınımı
8.4. Veri İşleme
8.4.1. Veri Düzenleme, Değerlendirme ve Yorumlama
8.4.1.1. histogram oluşturma ve yorumlama
8.4.1.2. Daire grafiği, sıklık tablosu, sütun grafiği, çizgi grafiği ve histogram arasında dönüşümler yapma
8.5. Olasılık
8.5.1. Basit Olayların Olma Olasılığı
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirleme
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt etme
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylar
8.5.1.4. Olasılık değeri, kesin ve imkânsız olaylar
8.5.1.5. Basit olayların olma olasılığını hesaplama