KONU 06.SINIF

6. SINIF MATEMATİK MÜFREDATI, KONULARI 

6.1. Sayılar ve İşlemler

6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler

6.1.1.1. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı (üslü ifadeler)
6.1.1.2. İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapma
6.1.1.3. Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma
6.1.1.4. Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözme.

6.1.2. Çarpanlar ve Katlar

6.1.2.1. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını bulma
6.1.2.2. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kuralları
6.1.2.3. Asal sayılar
6.1.2.4. Doğal sayıların asal çarpanlarını bulma
6.1.2.5. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını bulma

6.1.3. Tam Sayılar

6.1.3.1. Tam sayıları yorumlama ve sayı doğrusunda gösterme
6.1.3.2. Bir tam sayının mutlak değerini bulma
6.1.3.3. Tam sayıları karşılaştırma ve sıralama
6.1.3.4. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemi
6.1.3.5. Tam sayılarda çıkarma işlemi: Eksilenin ters işaretlisi ile toplamak
6.1.3.6. Toplama işleminin özellikleri

6.1.4. Kesirlerle İşlemler

6.1.4.1. Kesirleri karşılaştırma, sıralama ve sayı doğrusunda gösterme
6.1.4.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri yapma
6.1.4.3. Bir doğal sayı ile bir kesri çarpma
6.1.4.4. İki kesri çarpma
6.1.4.5. Bir doğal sayıyı bir birim kesre ve bir birim kesri bir doğal sayıya bölme
6.1.4.6. Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya bölme
6.1.4.7. İki kesri bölme 6.1.4.8. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin etme
6.1.4.9. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemler çözme

6.1.5. Ondalık Gösterim

6.1.5.1. Bölme işlemi ile kesir kavramı arasındaki ilişki
6.1.5.2. Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümleme
6.1.5.3. Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlama
6.1.5.4. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapma
6.1.5.5. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapma
6.1.5.6. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini yapma
6.1.5.7. Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin etme
6.1.5.8. Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözme

6.1.6. Oran

6.1.6.1. Çoklukları karşılaştırmada oranı kullanma ve oranı farklı biçimlerde gösterme
6.1.6.2. Oranlardan biri verildiğinde diğerini bulma
6.1.6.3. Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirleme

6.2. Cebir

6.2.1. Cebirsel İfadeler

6.2.1.1. Aritmetik dizilerin kuralı
6.2.1.2. Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazma
6.2.1.3. Cebirsel ifadenin değerlerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplama
6.2.1.4. Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklama
6.2.1.5. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapma
6.2.1.6. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpma

6.3. Geometri ve Ölçme

6.3.1. Açılar

6.3.1.1. Açıyı tanıma ve sembolle gösterme
6.3.1.2. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özellikleri
6.3.1.3. Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan doğruya dikme çizme

6.3.2. Alan Ölçme

6.3.2.1. Paralelkenarda bir kenara ait yüksekliği çizme
6.3.2.2. Paralelkenarın alan bağıntısı
6.3.2.3. Üçgende bir kenara ait yüksekliği çizme
6.3.2.4. Üçgenin alan bağıntısı
6.3.2.5. Alan ölçme birimleri
6.3.2.6. Arazi ölçme birimleri
6.3.2.7. Alan ile ilgili problemleri çözme

6.3.3. Çember

6.3.3.1. Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını belirleme
6.3.3.2. Çember ile daire arasındaki ilişki
6.3.3.3. Bir çemberin uzunluğunun çapına oranı (Pi sayısı)
6.3.3.4. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplama

6.3.4. Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme

6.3.4.1. Dikdörtgenler prizmasının hacmimi birim küplerle bulma
6.3.4.2. Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısı
6.3.4.3. Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını ile ilgili problemleri çözme
6.3.4.4. Hacim ölçme birimleri
6.3.4.5. Dikdörtgenler prizmasının hacmini tahmin etme

6.3.5. Sıvıları Ölçme

6.3.5.1. Sıvı ölçme birimleri
6.3.5.2. Hacim ölçme birimleri ile sıvı ölçme birimleri arasındaki ilişki
6.3.5.3. Sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemler çözme

6.4. Veri İşleme

6.4.1. Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama ve Düzenleme

6.4.1.1. İki veri grubunu karşılaştırarak araştırma soruları oluşturma
6.4.1.2. Araştırma sorusuna uygun verileri elde etme
6.4.1.3. İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu veya sütun grafiğinden uygun olanla

6.4.2. Veri Analizi

6.4.2.1. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplama
6.4.2.2. Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplama
6.4.2.3. İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanma